Kutt momsen på planter i Norge!!!

Publisert av Clemens Zeh den

Kutt momsen på planter i Norge!!!

 

Planter koster penger. Nordmenn blir stadig mer opptatt av å utvikle hage og uterom. Derfor bruker vi også mer og mer penger på planter. Dette kan fort bli dyrt for mange.

Det er ikke ukjent at planter bidrar til bedre helse og livskvalitet rundt oss. Derfor er det så viktig å komme seg ut i naturen. Vi må se verdien i det planter gjør med oss i storbyen og rundt hvert enkelt hus.

Vil du bidra til å gjøre noe for klima hos deg og dine omgivelser? Plant mer planter. Planter bidrar til renere luft, lagrer CO2 gjennom fotosyntese og produserer O2 som vi mennesker trenger for å leve.

Jeg ønsker å være en forkjemper for denne klimasaken, slik at det blir billigere og enklere for folk flest å plante noe for klima rundt oss i bylivet og tettbebygde strøk.

Jeg håper politikerne kan forstå alvoret slik at vi sammen kan gjøre en forskjell for norsk klima. 

Norge bør være en forkjemper i denne saken for en bærekraftig klimavennlig politikk.

Derfor oppfordrer jeg regjeringa til å senke mva fra 25 % til for eksempel 2,5 % som Sveits har hatt i flere år. Da har flere råd til å kjøpe flere og større planter. Et bedre klima gjennom oss som kjøper planter, bidrar til et bedre klima rundt oss, både lokalt og globalt.

Bli da med i underskriftkampanjen for å ta et steg videre i en grønnere framtid for folk flest!!! 

www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=804

Hagerådgiver