Stauder blanding

Stauder er planter som minner visuelt om urter. Stauder spirer om våren og trekker seg ut når det er frost senest. I teknisk sjargong blir dette referert til som "urteaktig, flytter inn og går igjen etter vekstsesongen". Gjennom våre staudeblandinger få du muligheten til å få kjøpt et unikt samling som vi planter for deg på 10 m2. Det er viktig å plante stauder i  seg selv tett på hverandre for å unngå mye uønsket ugress. Vi har satt opp for deg staudeblandinger som kan brukes i sol, halvskygge og skygge med sine unike staude navn og farger. 

Viken Landskap
Vanlig pris 12.214,00 kr
Viken Landskap
Vanlig pris 9.226,00 kr
Viken Landskap
Vanlig pris 9.478,00 kr
Viken Landskap
Vanlig pris 10.675,00 kr
Viken Landskap
Vanlig pris 11.850,00 kr
Viken Landskap
Vanlig pris 9.778,00 kr