Grunnarbeid graving garasje, hus, gårdsplass og støttemur

Vanlig pris 1.020,00 kr

Frakt beregnes ved kassen.

Grunnarbeid som pukk fundament for garasje, hus og gårdsplass. For å sikre et stabilt og varig fundament anbefaler faglig
standard 30-40cm pukk lag som fundament for gårdsplass.
Tykkelsen avhenger av grunnforhold. Er det usikkert om
dette er utført anbefaler vi å utføre masseutskifting av underlaget der det skal bygges på. Det er tatt utgangspunkt i at underlaget består
av gravbare masser, dvs ikke inkludert sprenging eller
pigging. Kunde bistår med redegjørelse på private kabler
som fiber, kabel tv, innførsel for strøm, stoppekran og
evnt andre hindringer i gravetrase. Graving langs kabler
og kryssing av kabler kan medføre noe tidstillegg. Dette
må avklares dersom det viser seg å være kabel traseer i
konflikt med grave område. Posten inkluderer fjerning av masser, utlegging av fiberduk og fundamentering med steinmasser fra 0-120 cm pukk til 0-32cm pukk. Komprimering med vals eller vibroplatte er inkludert i prisen. Et godt bærelag er et viktig grunnfundament for et stabilt byggverk. Dette produkt er nødvendig og grunnleggende for alle byggningsrelaterte løsninger fra Viken Landskap AS. Foreligger det allerede fundament for Belegningsstein osv hos kunden må dette bli vurdert ved en befaring.  Arbeider utenfor beskrivelsen regnes som tillegg. Disse
kan avtales med fastpris eller som regningsarbeider. Ved regningsarbeider er timepris for fagarbeider 600,-
og maskiner inkl fører 950,- Varekjøp viderefaktureres
etter veiledende priser. Pris er per m2 eks mva.