Grunnarbeid graving

Viken Landskap

Vanlig pris 1.275,00 kr

MVA er inkludert i prisen. Rask levering av lagerførte varer, ca. 1-2 dager.

Grunnarbeid graving 

Grunnarbeid som pukk for fundament for garasje, hus og gårdsplass. For å sikre et stabilt og varig fundament anbefaler faglig standard 30-40cm pukk lag som fundament for gårdsplass.

Tykkelsen avhenger av grunnforhold. Er det usikkert om dette er utført anbefaler vi å utføre masseutskifting av underlaget der det skal bygges på. Det er tatt utgangspunkt i at underlaget består av gravbare masser, dvs ikke inkludert sprenging eller pigging.

Kunde bistår med redegjørelse på private kabler som fiber, kabel tv, innførsel for strøm, stoppekran og eventuelt andre hindringer i gravetrase. Graving langs kabler og kryssing av kabler kan medføre noe tidstillegg. Dette må avklares dersom det viser seg å være kabel traseer i konflikt med grave område.

Posten inkluderer fjerning av masser, utlegging av fiberduk og fundamentering med steinmasser fra 0-120 cm pukk til 0-32cm pukk.

Komprimering med vals eller vibroplatte er inkludert i prisen. Et godt bærelag er et viktig grunnfundament for et stabilt byggverk. Dette produkt er nødvendig og grunnleggende for alle byggningsrelaterte løsninger fra Viken Landskap AS. Foreligger det allerede fundament for belegningsstein osv hos kunden må dette bli vurdert ved en befaring. 

Arbeid utenfor beskrivelsen regnes som tillegg. Disse kan avtales med fastpris eller som regningsarbeider. Ved regningsarbeider er timepris for fagarbeider 600,-, og maskiner inkl fører 950,- Varekjøp viderefaktureres etter veiledende priser.

Pris er per m2