Legge brostein med 10 cm tykkelse

Vanlig pris 2.250,00 kr

Frakt beregnes ved kassen.

Legge brostein med 10 cm tykkelse

Legging av brostein i pukk eller sand underlag.

Prisen inkluderer finavretting, tilpassing og montering i løsmasser samt fuging med steinmel eller sand.

For å legge brostein forutsettes det at underlaget der det skal legges
brostein er egnet som fundament, Grunnarbeid følger i egen post som dette. 

Pris per m2 eks mva.