legging av belegningsstein - Akershusstein ASAK

Vanlig pris 702,00 kr

Frakt beregnes ved kassen.

Betongbelegg allerede lagt i korn 2-5, inkludert korninstallasjon, fin undergrunn, sand og risting.

Det forutsettes at underlager der det skal legges
belegningsstein er egnet som fundament for dette, evnt at
det utføres masseutskifting. (se egen post om dette).

Priser uten levering og eks mva.