Montering av brostein tykkelse 10 cm.

Vanlig pris 2.250,00 kr

Frakt beregnes ved kassen.

Montering av brostein i pukk eller sand underlag. Prisen inkluderer finavrettin, tilpassing og montering i løsmasser samt fuging med steinmel eller sand.

Det forutsettes at underlager der det skal legges
belegningsstein er egnet som fundament for dette, evnt at
det utføres masseutskifting. (se egen post om dette). 

Pris per m2 eks mva.