Impressum

Viken Landskap AS garanterer at alle hjemmsider som vi har lenket, var fri fra ulovlig innhold på tidspunktet som lenken ble opprettet. Viken Landskap har ingen innflytelse på nåværende eller framtidig innhold på disse sidene. Jevnlig kontroll er ikke mulig, så lenge det ikke finnes konkrete indikasjoner om overgrep. Så snart vi blir oppmerksom på ulovlig innhold, fjerner vi lenken. Dette gjelder også lenker opprettet i vår gjestebok, chat, fora og mailing-lister. Om feil opplysninger eller skadelig innhold oppgis, kan kun opphavsmannen til den respektive siden gjøres ansvarlig, og ikke personen som har opprettet lenken.

Kundeservice Viken Landskap AS:
Telefon: +47 46594638
Åpningstid: Mandag - Fredag kl. 08:00-16:00
E-post: post@vikenlandskap.no

Lagerplass:
Viken Landskap AS
Loe Bruk 13
3300 Hokksund

Org.nr.:
918699074 MVA

Ingen part utover Viken Landskap AS og dens underavdelinger har rett til å gjengi, bruke, framvise og distribuere materiale vist på denne hjemmesiden. Bruk og misbruk av disse materialene uten foutgående tillatelse er ulovlig. Viken Landskap AS og dens underavdelinger håndhever sin opphavsrett i lovens fulle omfang.