Vilkår for bruk

Alle våre prosjekter med tjenester og produkter som avtales hos kunden gjennom en befaring, hvor begge partene møter opp, leveres det et eget tilbud for prosjektet.

Det skal holdes fast skriftlig, tilbudet må bli godkjent av kunden skriftlig

Etter gjennomført prosjekt gjennomføres det en felles befaring med skriftlig protokoll som signeres av kunde. Etter at det er godkjent påtar kunden seg ansvaret av det hele på eget ansvar så lenge det ikke er avtalt noe kompletteringsvedlikehold.

En 100% vekstsuksess på planter kan bare garanteres hvis omsorgen i vekstfasen blir gjennomført av Viken Landskap AS fram til 16. Juni etter første vekstsesong.