Retningslinjer for angrerett

Retningslinjer for angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager, etter mottak av leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema.

Angrerettskjema sendes deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre. Dersom du ikke mottar angrerettskjema utvides denne fristen til 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme stand som ved mottak. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper må selv bære kostnader for retur. Produktene kan returneres til: Viken Landskap AS til Loe Bruk 13, 3300 Hokksund. Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet kun er sjekket og fremstår som nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen, inklusive frakt og eventuelle gebyrer.

Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen og frakten tilbakebetales.

Angreretten gjelder heller ikke for varer som er reservert på nett for avhenting i en av våre lager da dette regnes som butikksalg og ikke et rent internettsalg. Utfylt angrerettskjema, med referanse til ordrenummer, kan sendes til Viken Landskap AS på e-post og/eller post. post@vikenlandskap.no og/eller Viken Landskap AS til Loe Bruk 13, 3300 Hokksund. Kunden overtar ansvar for bruk av planter etter overtakelsen av levert tjeneste.